w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث

چهل و هفتمین جلسه شورای عالی دانشنامه اهل بیت(ع) با نام و یاد خدا و قرائت قرآن آغاز و پس از خوشامدگویی مدیر، جلسه وارد دستور شد. این جلسه، دومین جلسه ای بود که به بحث درباره مباحث زیربنایی می‌گذشت.
نخستین محوری که مطرح شد، تغییر حد نصاب جلسه بود. با توجه به اینکه برخی از اعضای محترم به دلایلی همچون مهاجرت، شرایط پزشکی و بهداشتی موجود و مشاغل فراوان امکان حضور در جلسه را ندارند، شورا به بحث و تبادل نظر درباره تغییر حد نصاب لازم برای جلسه پرداخت.
دومین محوری که با توجه به اهتمام دانشنامه به داشتن خروجی تا پایان سال جاری مطرح شد، افزودن سامانه مجازی برای تسریع در فرآیندها از جمله فرآیند ارزیابی‌های شورای عالی و اصلاح پس از آن بود.
محور بعدی که یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود، بحث پیرامون کیفیت بررسی یک مقاله در شورای عالی بود. در این قسمت، نظرات مختلفی بیان شد. قرائت کامل مقاله از سوی تمام اعضا و طرح تمام مقاله در شورا، قرائت کامل از سوی دو نفر از اعضای شورا و ارایه گزارش نواقص به دیگر اعضا و قرائت اجمالی مقاله از سوی دیگر اعضا از مهم ترین این نظرات بودند. قسمت بعدی در این محور، بحث پیرامون کیفیت اصلاحات بود. در این قسمت نیز بازبینی اصلاحات توسط شورا مورد تاکید بود که بر روی کمیت و کیفیت آن بحث شد.
مذاکره مهم بعدی جلسه بر روی محور اضافه یا عدم اضافه کردن بخش «اندیشه‌ها» به محتوای مداخل 14 معصوم(ع) بود. در این بخش نیز دو نظر عمده وجود داشت. بنا بر نظر اول، اندیشه‌های هر معصوم به صورت اجمالی، می تواند در بخش «میراث علمی» یا سیره‌های گوناگون مطرح شود. اما بنا بر نظر دوم، اندیشه‌های هر معصوم، بحث مفصلی است که می‌بایست به طور جداگانه بحث شود.
در پایان با رای‌گیری، مصوبات جلسه تعیین شد:👇👇

1. حد نصاب تشکیل جلسات شورای عالی دانشنامه اهل بیت(ع) از 8 نفر به 7 نفر تقلیل یابد.

2. طراحی سامانه الکترونیکی فرآیند واگذاری، تالیف، ارزیابی، اصلاح و تایید نهایی دانشنامه، در اولویت قرار گیرد.

3. مقالات وارده به شورای عالی دانشنامه اهل بیت(ع) حداقل از سوی 2 عضو منتخب شورا، به صورت کامل و از سوی دیگر اعضا، تا حد امکان مطالعه و ارزیابی شوند.

4. دو عضو منتخب، ضمن پرکردن فرم امتیازدهی، گزارشی از قوت و ضعف مقاله در جلسه ارایه دهند.

5. پس از استماع گزارش دوارزیاب داخلی شورای عالی، اعضای شورا به قبول، رد و یا اصلاح مقاله رای دهند.

6. اصلاحات درخواستی شورای عالی، پس از انجام به رویت و تصویب دو نفر از اعضای منتخب شورای عالی برسد.

7. پس از تصویب اصلاحات درخواستی شورا، از سوی دو عضو منتخب شورا، مقاله نهایی بوده و با امضای مدیر دانشنامه برای مراحل چاپ ارسال شود.

8. بخش «اندیشه‌های علمی» به انتهای محتوای هر یک از مداخل 14 معصوم(ع)(پس از نام نویسنده) با تیتر جداگانه و مشخص بودن نویسنده اضافه شود.

9. بخش کلام و اندیشه سیاسی اجتماعی، مسئول تحویل محتوای بخش اندیشه‌های کلامی، سیاسی، اجتماعی و تفسیری هر معصوم است.

10. بخش فقه و اخلاق، مسئول تحویل محتوای بخش اندیشه های فقهی و اخلاقی هر معصوم است.

11. با توجه به اینکه مداخل 14 معصوم(ع) می‌بایست تا دیماه 1399 تکمیل و آماده شود، در صورت آماده نبودن محتوای بخش اندیشه‌های علمی تا تاریخ مذکور، مطالب مربوطه در جای مناسبی در مدخل اصلی ارجاع داده شده و سپس در مدخل مرتبط قرار داده خواهد شد و در ویرایش‌های بعدی دانشنامه، پس از مدخل اصلی قرار خواهد گرفت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید